Radio Jingles   HamCall PE9MJ   Geschiedenis  
Home   Antennepark   Logboek  

Contact

WANNEER DE KRIEBELS KWAMEN, EN ALS RADIO BABYLONA BEGON /
WENN FUNKGERÄT VIRUS KAM UND BEGANN ALS RADIO BABYLONA

 
Vanaf wanneer ik de kriebels kreeg om te willen uitzenden in de ether
 

Een paar jaar (rond het jaar 1985) voor dat ik onder de naam Radio Babylona ging uitzenden, kwam ik er achter als 11 jarige dat je met een portofoon die met een frequentie van ± 50 MHz een harmonies op ± 100 MHz had. Het portofoon werd natuurlijk uit elkaar gehaald en zo gemaakt dat ik er alleen mee kon uitzenden, daaraan werd een platenspeler op aangesloten. Hiermee kon je door de hele woning op verschillende tuners rond de 100 MHz het signaal ontvangen, dat signaal kwam toen zelfs twee woningen verder. Tijdje later was er een mini zendertje gekocht ( een zelfbouw pakket ). Naar dat het zelfbouw zendertje in elkaar was gesoldeerd, werd het natuurlijk uitgeprobeerd. Het zendertje kwam al een paar honderd meter in het rond, dat was toen alweer heel wat. Vlot daarnaar kwam er natuurlijk een sterkere zendertje, en werd het amateur gebeuren al veel serieuzer. Door dat het zendertje al iets sterker was, kon er hiermee ook regelmatig met andere zendamateurs verbindingen gemaakt worden. En vanaf die tijd ben ik begonnen onder de naam Radio Babylona uit te zenden, daarvan kan je meer lezen hieronder.
 

Aus, wenn ich die Krätze an über den Äther ausgestrahlt werden soll
 

Ein paar Jahre (um das Jahr 1985), bevor ich
anfing, unter dem Namen Radio Babylona zu senden, entdeckte ich als 11-Jährige, dass mit einem Walkie-Talkie mit einer Frequenz von 50 MHz ± hatten eine harmonische bei ± 100 MHz ausgestrahlt. Das Radio war offensichtlich auseinander genommen und so, dass ich es allein zu schicken, war es ein Plattenspieler angeschlossen. Mit diesem können Sie im ganzen Haus in verschiedenen Tunern in der 100-MHz-Signal empfangen konnte, kam das Signal, wenn sogar zwei Häuser weiter. Einige Zeit später gab es einen Mini-Sender gekauft (ein DIY-Paket). Für die selbst gemacht Sender wurde zusammen gelötet wurde offensichtlich versucht. Ein paar hundert Meter der Sender kam um, war es schon eine ganze Menge. Glatte kam es natürlich zu einer stärkeren Sender, und der Amateur hat viel ernster passiert. Weil der Sender war etwas stärker, könnte dies regelmäßig mit anderen Funkamateuren Verbindungen hergestellt werden. Und von dieser Zeit habe ich unter dem Namen Radio Babylona gestartet wird, können Sie mehr lesen Sie unten.

 

Dit was één van mijn eerste zelfbouw zendertjes.

Dies war einer meiner ersten selbstgebauten Sender.

 

Het ontstaan van de naam Babylona / Der Ursprung des Namens Babylona

Het ontstaan van de naam Babylona
 

Vanaf 1985 toen ik interesse in het zendgebeuren kreeg, heb me eerst een tijdje bezig gehouden met bouwen van mini zendertjes. In die tijd had ik de naam Apollo gebruikt, vond de ruimtevaart toen wel interessant, maar dat waren er meer in die tijd die dus ook dezelfde naam hadden. In 1988 heb ik daarom de naam Radio Babylona bedacht. Ik vond Babylon een mooie naam, heb er een A achter gezet om het krachtiger te laten klinken en hoopte hierdoor ook geen dubbele naam tegen te komen met rapporten, etc, dat is gelukkig tot aan heden ook gelukt.
 

Der Ursprung des Namens Babylona
 

Ab 1985, als ich mich für die Sendung interessierte, beschäftigte ich mich zunächst mit dem Bau von Mini-Sendern. Damals hatte ich den Namen Apollo verwendet, machte damals den Raumflug interessant, aber es gab in dieser Zeit mehr, die auch denselben Namen hatten. In 1988 habe ich deshalb den Namen Radio Babylona herausgefunden. Ich fand Babylon einen schönen Name, Ich habe ein A dahintergelegt, um es stärker klingen zu lassen. Und so hoffte er nicht, als Radioamateur auf einen Doppelnamen zu stoßen, und ist zum Glück das auch bis heute gelungen.
 

 

 

De activiteiten rond om de 3 meterband / Die Aktivitäten rund um das 3-Meter-Band

Ik heb hieronder beknopt weergegeven waar ik op de 3 meterband heb uitgezonden in het verleden
 

Ik ben als Radio Babylona begonnen in 1988, en wel op de 105.80 MHz. In die periode, zaten we als zendamateurs nog steeds horizontaal gepolariseerd uit te zenden. Ik ben begonnen met een vrijlopend zender, zoals zovele amateurs in die tijd. Ik ben in het jaar 1990 verhuist naar de frequentie 103.60 MHz, om te verkomen dat ik niet de lokale omroep er mee gingen storen. In het jaar 1991 ben ik voor het eerst in stereo gaan uitzenden op de frequentie 106.40 MHz, in die periode was ik elke zondag ochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur in de lucht en ook regelmatig in de week op verschillende tijden. Vanaf 1992 ben ik voor het eerst met een verticaal antenne begonnen te uitzenden op de 3 Meterband, in het zelfde jaar zijn er veel meer etherpiraten verticaal gegaan. Omdat er toen zeer veel radioamateurs op de 106.40 MHz. bezig waren, ben ik dat jaar weer verhuist maar dan naar de frequentie 107.00 MHz. Op de frequentie 107.00 MHz. heb ik ook helaas geen jaren geluk gehad, omdat lokale omroep Radio Westerwolde op deze frequentie ging zitten. Ik ben dat jaar ook maar weer eens verhuisd maar dan ietsje lager, wel  naar de frequentie 102.70 MHz. Daarna ben ik tijdelijk vanaf het jaar 1993 op de frequentie 103.85 MHz. in de ether gaan zitten, totdat Rebecca Radio op frequentie 103.80 MHz. begon uit te zenden. Het zelfde jaar werd mijn frequentie in de ether 97.15 MHz, mijn vermogen was tot die tijd een zender van maximaal ± 30 watt. Dit vermogen werd eerst in een horizontaal richtantenne gestuurd van ± 7 dBd versterking met -0,45 db coax verlies, dit gaf een afstraling van ± 135 watt ERP horizontaal. Daarna werd het vermogen naar een verticaal opendipoolantenne gestuurd van ± 3 dBi met -0,45 db coax verlies versterking, dit gaf een afstraling van ± 55 watt ERP verticaal.  Met het zelfde vermogen werd later  naar een groundplane gestuurd van ± 0 dBi versterking, dit gaf een afstraling van zuiver rond gestraald vermogen van ± 30 watt ERP verticaal. We hebben tot en met 1995 een vermogen van de zender van ± 180 watt gehad. Deze vermogen werd in een richtantenne gestuurd van ± 12 dBi versterking met -0,45 db coax verlies, dit gaf een afstraling van ± 2,7 Kilowatt ERP verticaal. Sinds 1996 draai ik met een pll gestuurd zender en gekoppeld met een ± 300 watt eindtrap. Dit vermogen werd in een zuivere verticaal rondstraalantenne gestuurd van ± 2.15 dBi versterking, dit gaf een afstraling van ± 500 watt ERP verticaal. Dit vermogen heb ik ook  in een richtantenne gestuurd van ± 12 dBi versterking met -0,45 db coax verlies, dit geeft een afstraling van ± 4,3 Kilowatt ERP verticaal. De frequentie in de ether waar ik toen op uitzonden was 95.35 MHz., vanaf het jaar 1997 tot 2009 was de frequentie 96.00 MHz, ik draaide vanaf deze periode vrij weinig en onregelmatig. Laatste combinatie die we haden, was een pll gestuurd zender (mijn eerste pll zender nog van 1996) gereed op 96.50 MHz.. Daar achter stond de buffer eindtrap BLY89 (deze had ik al vanaf 1993). De pll zender + buffer eindtrap is samen in een 19"kast gebouwd van 2HE hoog,  en het vermogen van de BLY89 is bij de stuurzender terug geregeld op 10 Watt. De 10 Watt vermogen van de stuurzender gaat weer naar een fabrieks eindtrap met een BLF 278, en die geeft een vermogen van ± 350 watt. Deze vermogen word in een richtantenne gestuurd van ± 12 dBi versterking met -1,3 db coax verlies, dit geeft een afstraling van ± 4,1 Kilowatt ERP en dit kon ik zowel in Verticaal of in Horizontaal uitzenden.
 

Ich habe unten, wo ich in die Vergangenheit geschickt 3 Meterband zusammengefasst
 

Ich bin wie Radio Babylona begann 1988, nämlich die 105,80 MHz. Während dieser Zeit waren wir wie Amateure noch horizontal polarisiert ausgestrahlt. Ich begann mit einem frei fließenden Kanal, wie so viele Amateure zu dieser Zeit. Ich bin im Jahr 1990 zog der Frequenz 103.60 MHz, um das zu verhindern, kann ich nicht die Mühe mit ihm ging. Lokale Rundfunk Im Jahr 1991 begann ich Ausstrahlung auf der Frequenz 106,40 MHz, zum ersten Mal in Stereo zu dieser Zeit war ich jeden Sonntagmorgen von 8.00 bis 12.00 Uhr in der Luft und regelmäßig während der Woche zu unterschiedlichen Zeiten. Von 1992 begann ich mit einer vertikalen Antenne für die erste Sendung auf der 3 Meter-Band, im gleichen Jahr, gibt es viele weitere piratensender gegangen vertikal. Da gab es eine Menge von Funkamateuren auf der 106.40 MHz. waren damit beschäftigt, ich bin in diesem Jahr, aber dann auf die Frequenz 107.00 MHz verschoben. Auf der Frequenz von 107,00 MHz. Ich habe auch leider das Glück seit Jahren, weil die lokalen Sender Radio Westerwolde setzte sich. bei dieser Frequenz Ich bin in diesem Jahr zog wieder nur geringfügig niedriger, aber die Frequenz 102.70 MHz. Dann habe ich vorübergehend aus dem Jahr 1993 über die Frequenz 103.85 MHz. sitzen in der Luft, bis Rebecca-Radio auf der Frequenz 103,80 MHz. begann seine Sendungen. Im gleichen Jahr war meine Frequenz 97,15 MHz im Äther, war mein Reichtum, bis dann eines Senders von ± 30 Watt. Diese Fähigkeit wurde gesendet ± 7 dBd Gewinn von -0.45 dB Koax Verlust, in einer horizontalen Richtantenne das gab eine Reflexion von ± 135 Watt ERP horizontal. Dann wurde die Ausgabe in eine vertikale offenen Dipol Antenne von ± 3 dBi bis -0.45 dB Koax Verlust Verstärkung geschickt, das gab eine Reflexion von ± 55 Watt ERP vertikal. Mit der gleichen Leistung wurde später auf einer Grundplatte von ± 0 dBi Gewinn geschickt, es gab eine reine Reflexion der Strahlungsleistung von etwa ± 30 Watt ERP vertikal. Wir haben bis 1995 hatte eine Sendeleistung von ± 180 Watt. Diese Kraft gesteuert wurde zu ± 12 dBi -0.45 mit db Koax Verlust in einer Richtantenne, die eine Reflexion von ± 2,7 Kilowatt ERP vertikal gab. Seit 1996 laufe ich eine PLL gesteuert Sender und gepaart mit einer ± 300-Watt-Verstärker. Dieses Kapital wurde so gesteuert, in einer reinen vertikalen Rundstrahlantenne ± 2.15 dBi Gewinn gab dieser eine Reflexion von ± 500 Watt ERP vertikal. Diese Fähigkeit, schickte ich auch ± 12 dBi Gewinn mit -0.45 db Koax Verlust, in einer Richtantenne, die eine Reflexion von ± 4,3 Kilowatt ERP vertikal bietet. Die Frequenz in der Luft, als ich bei 95,35 MHz gesendet., Aus dem Jahr 1997 bis 2009 die Häufigkeit von 96,00 MHz, drehte ich mich aus dieser Zeit relativ wenig und unregelmäßig. Letzte Kombination wir Haden war ein PLL gesteuert Sender (meine erste PLL Sender, 1996) endete um 96.50 MHz .. Hinter war der Pufferverstärker BLY89 (die ich seit 1993). Die PLL Sender + Pufferverstärker ist in einem 19 "Rack 2HE integriert und die Fähigkeit des BLY89 ist am Steuerstand zurück auf 10 Watt eingestellt. Die 10 Watt Ausgangsleistung von der Kontrollstation geht zurück auf eine Fabrik amp mit einem BLF 278, die eine Leistung von ± 350 Watt gibt. Diese Leistung wird geschickt, um ± 12 dBi Gewinn von -1,3 dB Koax Verlust, in einer Richtantenne, die eine Reflexion von ± 4,1 Kilowatt ERP bietet und ich konnte sowohl vertikale oder horizontale
Sendung.

 

 

De zenders en eindtrappen waar ik mee hebben gewerkt op de 3 meterband in de jaren 80 en 90

Zenders:
± 50 milliwatt Transistor zendertje, die bestaat uit een BC 307 B en BC 360
± 200 milliwatt Transistor zendertje, die bestaat uit een BC 547 en een 2N2219A
± 500 milliwatt Transistor zendertje, die bestaat uit een BC 547 en een 2N4427
EL 84, 12 Watt buizen zender
Stentor 5 Watt transistor zender, bestaat uit een BF 245, 2N4427 en een MRF 237
5 Watt PLL- gestuurd High Class transistor zender
 
Eindtrappen:
BLY 89, 30 Watt transistor eindtrap ( bij 5 Watt input )
Dubbel 6146, 150 Watt buizen eindtrap ( bij 5 Watt input )
4 x 6146, 300 Watt buizen eindtrap ( bij 10 Watt input )
4CX250, 300 Watt buizen eindtrap ( bij 5 Watt input )
BLF 278, 350 Watt mosfet eindtrap ( bij 10 Watt input )


Die Sender und Verstärker, die ich auf dem 3 Meterband in den 80ern und 90ern mit hat gearbeitet

Sender:
± 50 Milliwatt Transistorsender , besteht aus einer  BC 307 und BC 360
± 200 Milliwatt Transistorsender , besteht aus einer BC 547 und 2N2219A
± 500 Milliwatt Transistorsender , besteht aus einer BC 547 und 2N4427
EL 84, 12 Watt Röhren Emitter
Stentor 5 Watt Transistor Emitter, besteht aus einer BF 245, 2N4427 und ein MRF 237
5 Watt PLL-gesteuerten High Class Transistor Sender
 
Verstärker:
BLY 89, 30 Watt Transistorverstärker ( bei 5 Watt Eingang )
Doppel 6146, 150 Watt Röhrenverstärker ( bei 5 Watt Eingang )
4 x 6146, 300 Watt Röhrenverstärker ( bei 10 Watt Eingang )
4CX250, 300 Watt Röhrenverstärker ( bei 5 Watt Eingang )
BLF 278, 350 Watt MOSFET-Verstärker ( bei 10 Watt Eingang )

 

Ooit in een Zendamateur blad geplaatst / Jemals in einem Amateurfunk-Magazin platziert

Een schema van de 4CX250 uit de oude doos, dit heb ik jaren geleden ooit in een Zendamateur blad geplaatst.

Ein Diagramm des 4CX250 aus der alten Box, das ich Jahre vor jemals in einem Amateurfunk-Magazin platziert.

 

Met verschillende antennes op de 3 meterband / Mit verschiedenen Antennen auf dem 3 Meterband

Ik heb met verschillende antennes op de 3 meterband gewerkt in de jaren 80 en 90

Een horizontaal gesloten dipool met een versterking van 2,15 dBi

 

Een horizontaal richtantenne 4 element met een versterking van ± 7 dBd
( bestaat uit een open dipool , 1 reflector en 2 directoren )

 

Een 25 element log periodiek antenne van create type CLP 5130-1, loopt van 50 t/m 1300 MHz,
en heeft een versterking van min. 10 dBi en max. 12 dBi
( bestaat uit 25 stralers, en is zowel horizontal als verticaal gebruikt )

 

Een verticaal open dipool gericht met een versterking van 3 dBi

 

Een groundplane antenne ¼ golf zuiver rond gestraald met een versterking van 0 dBi
( 3 reflector radialen die 135 graden t.o.v. de open straler staan )

 

Een groundplane antenne van televes zuiver rond gestraald met een versterking van 2,15 dBi
( 4 reflector radialen die 90 graden t.o.v. gesloten straler staan )


Ich habe mit verschiedenen Antennen auf dem 3 Meterband arbeitete in den 80ern und 90ern

Ein horizontaler Dipol schloss mit einem Gewinn von 2,15 dBi

 

Eine horizontale Richtantenne 4 Element mit einem Plus von ± 7 dBd
( besteht aus einem offenen Dipol, Reflektor 1 und 2 direkt Ohren )

 

Eine 25-Element-Antenne logarithmisch-periodischen erstellen CLP 5130-1, läuft von 50 bis 1300 MHz,
und hat einen Gewinn von 10 dBi min. und max. 12 dBi
( Besteht aus 25 Sendern und sowohl horizontale und vertikale Nutzung )

 

Ein offenes vertikal ausgerichteten Dipol mit einem Plus von 3 dBi

 

Eine Welle ¼ Grundebene Antenne perfekt rund mit einem Gewinn von 0 dBi gestrahlt
( 3 Reflektor Radiant, dass 135 Grad aus dem Kühler offen sind )

 

Ein Grundebene Antenne Televes gestrahlt perfekt rund mit einem Gewinn von 2,15 dBi
( 4 Reflektor 90 Grad in Radiant, die geschlossen Emitter )

 

Niet meer haalbaar is op de 3 meterband / Nicht mehr möglich ist in der 3 Meterband

Wat niet meer haalbaar is op de 3 meterband, doordat er veel meer zenders in gebruik zijn
 

Ik heb in de eind jaren 80’ met een horizontale 4 element richt antenne en met een Stentorzender van 5 Watt die afgeregeld was op ± 2 Watt, verschillende verbindingen gemaakt vanuit Musselkanaal met vele andere zendamateurs. Onder ander heb ik een leuke afstands verbinding gemaakt met het vermogen van ± 2 watt naar de noordelijke richting met een zendamateur uit Zuidbroek, en naar de zuidelijke richting op met verschillende amateurs uit de omgeving van Klazienaveen. Deze verbindingen waren zekers geen probleem toen in die tijd, dit waren al gouw afstanden in vogelvlucht plusminus 30 Kilometer. Helaas is dit momenteel niet meer haalbaar om met zoon laag vermogen zoon afstand te maken op de 3 meter FM Band. Ik heb ook nog met dezelfde horizontale 4 element richt antenne en met een Stentorzender van 5 Watt die afgeregeld was op ± 3,5 Watt, een verbinding gemaakt vanuit Musselkanaal met een zendamateur uit Oostwolde. Dat was ook wel weer een leuke afstand van ± 35 Kilometer vogelvlucht, dit zijn leuke verbindingen met weinig vermogen en toch kon je er een redelijke lange afstanden mee halen. Wat helaas nu echt niet meer mogelijk is op de 3 meter FM Band.

 

Was nicht mehr möglich ist in der 3 Meterband, denn es gibt viele weitere Kanäle in Verwendung
 

Ich habe in den späten 80 'mit einer horizontalen 4-Element-Richtantenne mit einem Stentor Sender 5 Watt, die bei ± 2 Watt, mehrere Verbindungen aus Musselkanaal mit vielen anderen Amateuren gemacht wurde eingestellt gewesen. Unter anderen, ich habe einen schönen Fernverbindung mit dem Ausgang von ± 2 Watt im Norden mit einem Funkamateur aus Zuidbroek, und im Süden auf mehreren Amateuren aus der ganzen Klazienaveen. Diese Verbindungen waren zekers kein Problem, wenn zu dieser Zeit, das waren alle Abstände auf den Punkt ca. 30 km. Leider ist dies derzeit nicht möglich, die 3-Meter-FM-Band. Sohn mit geringer Machtdistanz Sohn machen Ich habe auch die gleiche horizontale vierte Element Richtantenne mit einem Stentor Sender 5 Watt, die bei ± 3,5 Watt, eine Verbindung von Musselkanaal mit einem Funkamateur aus dem Oostwolde gesetzt wurde. Das war auch ein weiteres schönes Abstand von ± 35 Kilometer Kurz gesagt, diese sind nette Verbindungen mit wenig Macht, und doch könnten Sie es verwenden, um eine vernünftige lange Strecken zu erhalten. Leider ist dies wirklich auf dem 3-Meter-FM-Band nicht mehr möglich.

 

Wat we eerder iets bijzonder vonden / Was finden wir eher etwas Besonderes

Wat we eerder iets bijzonder vonden, wat nu standaard is op de 3 meterband
 

Aan het eind van de jaren '80, dat is tijd dat ik was begonnen als 3 Meter FM zendamateur, was het al heel veel als je als met zender van 100 Watt in de ether zat op 3 Meterband. Er werd in die tijd ook nog heel veel met buizen zenders gedraaid en de gemiddelde zender deed toen ± 25 Watt. Ook werd er in die tijd nog heel veel in mono gedraaid, daarbij kan men nu haast niet meer voorstellen. De meeste waren in die tijd al lang blij dat ze muziek konden uitzenden zonder storing, kraak of brom. In het begin van de jaren '90 werd het vermogen van ± 100 Watt al wat normaler, de sterkere zenders zaten toen al snel richting de 600 watt aan zendvermogen. De mono uitzendingen werden in het begin van de jaren '90 al heel schaars, de meeste amateurs waren langzamerhand wel allemaal in bezit van een stereo encoder. In die tijd was het ook nog normaal dat we alleen met de mede zendamateurs in de studio/shack zaten, maar toen was het ook veel meer alleen op het zenden zelf gericht en er werd toen ook nog veel zelf in elkaar geknutseld. Aan het eind van de jaren '90 kwamen de RDS endecoders in op mars en het vermogen van de sterkere zenders lagen toen al rond 1 à 2 Kilowatt, dat is ook de periode dat vele zendamateurs de zendmasten veel hoger gingen bouwen dan voorheen en studio's/shack's werden vanaf toen net van die kleine kroegjes met dj's. In het begin van de jaren '00 is de RDS endecoder net zo standaard als de stereo encoder de meeste amateurs hebben die nu ook wel in hun bezit.

 

Was finden wir eher etwas Besonderes, die auf dem 3-Meter-Band heute Standard ist
 

Am Ende der 80er Jahre, ist es Zeit, die ich als 3 Meter FM-Radio Amateur begonnen hatte, war es sehr viel, wie Sie mit dem Sender von 100 Watt im Äther gefallen hat, war bei 3-Meter-Band. Es war zu dieser Zeit noch sehr viel mit Röhren verdreht Kanäle und die durchschnittliche Sender tat, als ± 25 Watt. Auch gab es noch eine Menge zu diesem Zeitpunkt drehte sich in Mono, während man jetzt kaum vorstellen. Die meisten waren zu dieser Zeit so glücklich, dass sie in der Lage, ohne Einmischung zu übertragen, Rissbildung oder Geräuschmusik waren. In den frühen 90er Jahren die Fähigkeit von ± 100 Watt wurde mehr normal, die stärkeren Stationen waren dann schnell in Richtung der 600 Watt Sendeleistung. Die Mono-Sendungen waren in der Anfang der 90er Jahre sehr knapp, die meisten Amateure wurden nach und nach oder alle im Besitz eines Stereo-Encoder. Zu dieser Zeit war es noch normal, dass wir saßen einfach im Studio / Hütte mit anderen Schinken, aber dann war es auch viel mehr nur auf das Senden egozentrisch, und es dann zu viel Selbstzusammengesetzt war. Am Ende der 90er Jahre kamen die RDS endecoders im März und die Fähigkeit der stärkeren Stationen waren dann schon um 1 bis 2 Kilowatt, die auch die Zeit, dass viele Amateurfunkzelle Türme wurden als zuvor gebaut und Studios / viel höher Hütte waren von da an nur die kleinen Bars mit DJs. In der Anfang der 00er, die RDS-endecoder als Standard wie die Stereo-Encoder, die meisten Amateure, die jetzt auch in ihrem Besitz.

 

De activiteiten rond om het LPAM / Die Aktivitäten rund um das LPAM

Ik heb hieronder beknopt weergegeven waar ik op de LPAM heb uitgezonden in het verleden
 

Op 03.07.2016 hadden we de eerste uitzending gemaakt op de AM 747 kHz, de laatste uitzending van ons op de AM 747 kHz was op 02.12.2017 tot 11:00 uur, dezelfde dag (02.12.2017) zijn we om 18:00 uur weer gestart met uitzending op de AM 675 kHz. Met deze vergunning hebben we meer zendtijd gekregen van AT, we zijn vanaf januari 2018 dan ook elke dag langer te ontvangen dan voorheen. Onze vergunning voor de AM 675 kHz hebben we op de 31.12.2018 laten beëindigen. De periode van 11.05.2016 tot 11.05.2019, is de Pilot periode geweest van de LPAM. Vanaf 11.05.2019 is het huidigevorm defenitieve vastgelegd van de LPAM, de vergunningen worden automatisch om de 5 jaar verlengd. Met de huidige vergunning hebben we zendtijd gekregen voor de AM 1008 kHz, deze vergunning is op 11.05.2019 in werking getreden.
 

Ich habe unten, wo ich in die Vergangenheit geschickt LPAM zusammengefasst
 

Am 03.07.2016 hatten wir die erste Sendung auf der AM 747 kHz, die letzte Sendung von uns auf der AM 747 kHz war am 02.12.2017 bis 11:00 Uhr, am selben Tag (02.12.2017) starteten wir um 18:00 Uhr wieder auf der AM 675 kHz mit unsere Sendung. Mit diese Genehmigung haben wir mehr Sendezeit von AT erhalten, wir sind ab Januar 2018 jeden Tag länger zu empfangen als zuvor. Unsere Genehmigung fur der AM 675 kHz haben wir die am 31.12.2018 beendet. Der Zeitraum vom 11.05.2016 bis 11.05.2019 war die Pilotphase des LPAM. Ab dem 11.05.2019 ist die aktuelle Form des LPAM endgültig festgelegt, die Bewilligungen werden alle 5 Jahre automatisch erneuert. Mit der aktuelle Lizenz haben wir Sendezeit für die AM 1008 kHz erhalten, diese Lizenz ist ab 11.05.2019 in Kraft getreten.

 

 

Geografisch zendbereik / Geographisch Sendebereich


 
De bereik van onze middengolfzender (LPAM)
 

De bereik is zeer afhankelijk van de kwaliteit van de ontvanger en de ligging van de ontvangst zijde t.o.v. onze zendlocatie (vrijzicht verbinding).
Onze signaal is aardig goed te ontvangen in Oost-Drenthe (NL), Zuidoost-Groningen (NL) en West-Emsland (D).

 

Die reichweite unseres Mittelwellensender (LPAM)
 

Die reichweite ist sehr abhängig von der Qualität der Empfänger und der Ort der Empfangsseite, in der richtung von unseres Senderstandortes (freie Sicht Verbindung). Unser Signal kann in Ost-Drenthe (NL), Südost-Groningen (NL) und West-Emsland (D) recht gut empfangen werden.

 

LPAM - AM 1008 kHz - Musselkanaal

 

Onze zendactiviteiten algemeen / Unsere Broadcast-Aktivitäten im Allgemeinen

Al sinds 1988 zijn we actief onder de naam Radio Babylona, met broadcasting op verschillende etherfrequenties. De frequenties waar we actief zijn (en geweest), is verdeeld over meerdere banden. Dat zijn in de banden van Medium Frequency (MF) tot en met Ultra High Frequency (UHF). De toegepaste modulaties die wij voornamelijk gebruiken zijn AM en FM.
 

Ausgehend von 1988 sind wir unter dem Namen Radio Babylona, mit der Übertragung auf unterschiedlichen Frequenzen. Die Frequenzen wo wir aktiv sind (und waren), sind auf mehrere Bänder aufgeteilt. Diese liegen in den Bereichen von Mittelfrequenz (MF) bis Ultrahochfrequenz (UHF). Die von uns hauptsächlich verwendeten Modulationen sind AM und FM.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2004 - 2024 Radio Babylona