De Antennepark van PE9MJ

 

 

 

 
           
Home Band eigenschapen Signaal Overdracht Low Pass Filters Antenne Techniek Links
 

 

 

 

 

 

Logboek

SDR Ontvangers

Onze radiostation Radio Babylona

LPAM Overzicht

Contact
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne Berekenen

Antenne Impedantie

Onze Antennepark

 
 
 
   
Antenne situatie 2021/2023:
Antennensituation 2021/2023

   
 
   

Tabel van bodemgeleiding en bodemweerstand van verschillende grondsoorten. Onze "Aardpen 3" zit op 24 meter diepte, tijdens de plaatsing zijn op verschillende dieptes weerstandsmetingen gedaan, één meting viel precies in tabel, zie tabel.

 

Tabelle der Bodenleitfähigkeit und des Bodenwiderstands verschiedener Bodenarten. Unser "Earth Pin 3" befindet sich in einer Tiefe von 24 Metern, Widerstandsmessungen wurden bei der Installation in unterschiedlichen Tiefen vorgenommen, eine Messung fiel genau in die Tabelle, siehe Tabelle.

Type bodem Bodem
Weerstand
Aardingsweerstand bij
de lengte aardelektrode
Bodem
Geleiding
Ώm 3 m 6 m 10 m mS
Zeewater 18,5 - - - 54,0
Zeer vochtige,
drassige bodem
30 10 5 3 33,3
Radio Babylona 67,5 - 11,2 - 14,9
Leemhoudende,
landbouw- en
Kleigronden
100 33 17 10 10,0
Zanderige kleigrond 150 50 25 15 6,67
Vochtige zandgrond 300 66 33 20 3,33
Beton 1:5 400 - - - 2,50
Vochtige kiezelzand 500 160 80 48 2,00
Droge zandgrond 1000 330 165 100 1,00
Droog kiezelzand 1000 330 165 100 1,00
Steenachtige bodem 30000 1000 500 300 0,033
Rotsbodem 10000000 - - - 0,0001
   
 
   

Het gehele opbouw van de antenne installatie van Radio Babylona

   

   
 
   

Voltagebalun 3:2 met een  Condensator van 1000pF.

 

Spannungsbalun 3:2 mit einem 1000pF Kondensator.

   
 
   
3 mei 2021 t/m
heden:

 

Babylona's
Inverted L-antenne
met een afgestemde
aardradiaal

 

Deze antenne is een halve golfantenne voor AM 1008 kHz.

 

Diese Antenne ist eine Halbwellenantenne für AM 1008 kHz.

 

De antenne is een gevouwen dipool in een Inverted L-antenne met een afgestemde aardradiaal, die 3,5 meter boven de grond zweeft. Totaal is de antenne ongeveer 100 meter lang (2 keer 50 meter!).

Die Antenne ist ein gefalteter Dipol in einer invertierten L-Antenne mit einem abgestimmten Erd radial, der 3,5 Meter über dem Boden schwebt. Insgesamt ist die Antenne etwa 100 Meter lang (2 mal 50 Metern!).

   
 
   
Antenne situatie 2020:
Antennensituation 2020:

   
 

Op 25,6 meter hoogte zit een verticaal voor de 2 meterband en 70 centimeterband, Daarna komt de grote middengolfantenne voor de AM 1008 khz, dit is een gevouwen dipool in een gekantelde J vorm die 3,5 meter boven de grond zweeft,  het vertikaal gedeelte hiervan is 22 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af). Deze antenne is totaal 100 meter lang, en de voedingspunt hiervan zit op 25,4 meter hoogte. Op 24,5 meter hoogte zit de voedingspunt voor de inverted V antenne voor de 180 meterband. Op 23 meter hoogte zit een katrol met kabel voor experimenteren van andere antennes, die ik via de katrol zo omhoog kan hijsen, zonder dat de mast naar beneden moet.

Auf 25,6 Metern Höhe befindet sich eine Vertikale für das 2-Meter-Band und das 70-Zentimeter-Band. Dann kommt die große Mittelwellenantenne für den AM 1008 kHz. Dies ist ein gefalteter Dipol in einer geneigten J-Form, der 3,5 Meter über dem Boden schwebt, die Vertikale Ein Teil davon ist 22 Meter hoch (leicht vom Mast abfallend). Diese Antenne hat eine Gesamtlänge von 100 Metern und einen Einspeisepunkt von 25,4 Metern. Der Einspeisepunkt für die invertierte V-Antenne für das 180-Meter-Band befindet sich auf einer Höhe von 24,5 Metern. In einer Höhe von 23 Metern befindet sich eine Riemenscheibe mit Kabel zum Experimentieren mit anderen Antennen, die ich über die Riemenscheibe anheben kann, ohne den Mast absenken zu müssen.

   
 
   
24 maart 2020 t/m
1 mei 2021:

 

Babylona's
gekantelde J-antenne

 

Deze antenne is een halve golfantenne voor AM 1008 kHz.

Een dipool die gevouwen is als
een gekantelde J vorm, die een lengte heeft van 2 keer 50 meter!

 

Diese Antenne ist eine Halbwellenantenne für AM 1008 kHz.

Ein Dipol, der wie gefaltet ist
eine geneigte J-Form, die eine Länge von 2 mal 50 Metern hat!

De antenne is een gevouwen dipool in een gekantelde J vorm die 3,5 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 22 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af), na de 90 graden hoek is het nog ongeveer 28 meter. Vanaf de voedingspunt schuin naar beneden is ongeveer 50 meter aan antennedraad. Totaal is de antenne ongeveer 100 meter lang.

Die Antenne ist ein gefalteter Dipol in einer geneigten J-Form, der 3,5 Meter über dem Boden schwebt. Der vertikale Teil ist 22 Meter hoch (leicht vom Mast abfallend), nach dem 90-Grad-Winkel sind es etwa 28 Meter. Vom Einspeisepunkt fallen etwa 50 Meter Antennenkabel ab. Insgesamt ist die Antenne etwa 100 Meter lang.

   
 
   
Antenne situatie 2019:
Antennensituation 2019:

   
 

De middengolfantenne is een grote driehoek die 4 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 22 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af). Totaal is de antenne 144 meter lang, en de voedingspunt zit op 25,5 meter hoogte. Op 25 meter hoogte zit verticaal een 4 element Yagi voor de 2 meterband, en op 23,5 meter hoogte zit de voedingspunt voor de inverted V antenne voor de 80 meterband.

Die Mittelwellenantenne ist ein großes Dreieck, das 4 Meter über dem Boden schwebt. Der vertikale Teil ist 22 Meter hoch (leicht vom Mast abfallend). Insgesamt ist die Antenne 144 Meter lang und der Einspeisepunkt 25,5 Meter hoch. In einer Höhe von 25 Metern gibt es ein vertikales 4-Element-Yagi für das 2-Meter-Band und in einer Höhe von 23,5 Metern den Einspeisepunkt für die invertierte V-Antenne für das 80-Meter-Band.

   

 

   
18 juni 2019 t/m
najaar 2019:

 

Babylona's
Driehoekantenne

 

Deze antenne is een halve golfantenne voor AM 1008 kHz.

Een dipool die gevouwen is als
een driehoek, die een lengte heeft van 2 keer 72 meter!

 

Diese Antenne ist eine Halbwellenantenne für AM 1008 kHz.

Ein Dipol, der wie gefaltet ist
ein Dreieck mit einer Länge von 2 mal 72 Metern!

De antenne is een grote driehoek die 4 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 22 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af), na de 90 graden hoek is het nog ongeveer 50 meter. Vanaf de voedingspunt schuin naar beneden is ongeveer 52 meter aan antennedraad, en daarna een gedeelte weer terug getrokken (eerst 2 meter opzij) en dat is nog ongeveer 18 meter lang. Totaal is de antenne ongeveer 144 meter lang.

Die Antenne ist ein großes Dreieck, das 4 Meter über dem Boden schwebt. Der vertikale Teil ist 22 Meter hoch (leicht vom Mast abgewinkelt), nach dem 90-Grad-Winkel sind es noch etwa 50 Meter. Etwa 52 Meter Antennendraht wurden vom Einspeisepunkt nach unten geneigt, und dann wurde ein Teil wieder zurückgezogen (die ersten 2 Meter zur Seite), der etwa 18 Meter lang ist. Insgesamt ist die Antenne etwa 144 Meter lang.

   
 
   
Antenne situatie 2018/2019:
Antennensituation 2018/2019:

   
 

De middengolfantenne is een grote driehoek die 4 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 22 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af). Totaal is de antenne 156 meter lang, en de voedingspunt zit op 25,5 meter hoogte. Op 25 meter hoogte zit verticaal een 4 element Yagi voor de 2 meterband, en op 23,5 meter hoogte zit een 6 element Yagi voor rond de 4 meterband en deze kunnen we van horizontaal naar verticaal roteren, doormiddel van de elevator rotor ERC-51 van CREATE.

Die Mittelwellenantenne ist ein großes Dreieck, das 4 Meter über dem Boden schwebt. Der vertikale Teil ist 22 Meter hoch (leicht vom Mast abfallend). Insgesamt ist die Antenne 156 Meter lang und der Einspeisepunkt 25,5 Meter hoch. In einer Höhe von 25 Metern gibt es ein vertikales 4-Element-Yagi für den 2-Meter-Gürtel und in einer Höhe von 23,5 Metern ein 6-Element-Yagi für den 4-Meter-Gürtel, und wir können es mittels des von horizontal nach vertikal drehen Elevator rotor ERC-51 von CREATE.

   
 
   
Antenne situatie 2016/2018:
Antennensituation 2016/2018:

   
 

De middengolfantenne is een grote driehoek die 4 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 23 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af). Totaal is de antenne 156 meter lang, en de voedingspunt zit op 25,5 meter hoogte. Op 21,5 meter hoogte zit verticaal een 4 element Yagi voor de 2 meterband, en op 23,5 meter hoogte zit een Bigwheel voor de 70 cm band.

Die Mittelwellenantenne ist ein großes Dreieck, das 4 Meter über dem Boden schwebt. Der vertikale Teil ist 23 Meter hoch (leicht vom Mast abfallend). Insgesamt ist die Antenne 156 Meter lang und der Einspeisepunkt 25,5 Meter hoch. In einer Höhe von 21,5 Metern gibt es einen vertikalen 4-Element-Yagi für den 2-Meter-Reifen und in 23,5 Metern ein Bigwheel für den 70-cm band.

   
 
   
2 december 2017 t/m
31 december 2018:

 

Babylona's
Driehoekantenne

 

Deze antenne is een halve golfantenne voor AM 675 kHz.

Een dipool die gevouwen is als
een driehoek, die een lengte heeft van totaal 156 meter!

 

Diese Antenne ist eine Halbwellenantenne für AM 675 kHz.

Ein Dipol, der wie gefaltet ist
ein Dreieck mit einer Gesamtlänge von 156 Metern!

De antenne is een grote driehoek die 4 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 23 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af). Vanaf de voedingspunt schuin naar beneden, is 50 meter aan antennedraad tot aan de 85 uH verlengspoel. Van verlengspoel 85 uH naar verlengspoel 37 uH, is de antennedraad 14 meter lang. Totaal is de antenne ongeveer 156 meter lang.

Die Antenne ist ein großes Dreieck, das 4 Meter über dem Boden schwebt, der vertikale Teil ist 23 Meter hoch (leicht vom Mast abfallend). Vom Einspeisepunkt abfallend befinden sich 50 Meter Antennendraht zur 85-uH-Verlängerungsspule. Von der Verlängerungsspule 85 uH bis zur Verlängerungsspule 37 uH ist das Antennendraht 14 Meter lang. Insgesamt ist die Antenne etwa 156 Meter lang.

   

 

   
3 juli 2016 t/m
2 december 2017:

 

Babylona's
Driehoekantenne

 

Deze antenne is een halve golfantenne voor AM 747 kHz.

Een dipool die gevouwen is als
een driehoek, die een lengte heeft van 2 keer 78 meter!

 

Diese Antenne ist eine Halbwellenantenne für AM 747 kHz.

Ein Dipol, der wie gefaltet ist
ein Dreieck mit einer Länge von 2 mal 78 Metern!

De antenne is een grote driehoek die 4 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 23 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af). Totaal is de antenne 156 meter lang, er zitten na 1/8 golf aan draad vanaf de voedingspunt aan beide kanten een spoel van 85 uF, en daarna nog ongeveer 1/16 golf aan draad. De voedingspunt zit aan de bovenkant. Totaal is de antenne ongeveer 156 meter lang.

Die Antenne ist ein großes Dreieck, das 4 Meter über dem Boden schwebt, der vertikale Teil ist 23 Meter hoch (leicht vom Mast abfallend). Insgesamt ist die Antenne 156 Meter lang, nach 1/8 Drahtwelle vom Einspeisepunkt auf beiden Seiten befindet sich eine Spule von 85 uF und dann etwa 1/16 Drahtwelle. Der Fütterungspunkt befindet sich oben. Insgesamt ist die Antenne etwa 156 Meter lang.

   
 
   
Antenne situatie 2015/2016:
Antennensituation 2015.2016:

   
 

De Draadantenne in inverted V is voor rond de 40 meterband, en is los opgesteld tov de grote mast, de voedingspunt zit daarvan op ongeveer 7 meter hoogte. Antenne voor 23 cm is een 48 element Yagi, antenne voor 35 cm is een 28 element Yagi. De 23 cm en 35 cm Yagi's zitten in de mast op 24 meter hoogte. Antenne voor 70 cm is een 19 element Yagi. We kunnen de Antenne voor 70 cm ook van horizontaal naar verticaal roteren, doormiddel van de elevator rotor ERC-51 van CREATE. Deze Yagi zit in de mast op 23 meter hoogte. De bovenkant van de topmast zit op 25,5 meter hoogte, daar bevind zich de de 2 meter rondstraler.

Die Drahtantenne in invertiertem V ist für das 40-Meter-Band ausgelegt und separat vom Hauptmast aufgestellt. Der Einspeisepunkt befindet sich auf einer Höhe von etwa 7 Metern. Die Antenne für 23 cm ist ein Yagi mit 48 Elementen, die Antenne für 35 cm ist ein Yagi mit 28 Elementen. Die 23 cm und 35 cm Yagis befinden sich in einer Höhe von 24 Metern im Mast. Antenne für 70 cm ist ein 19-Element-Yagi. Mit dem Elevator rotor ERC-51 von CREATE können wir die Antenne auch um 70 cm von horizontal nach vertikal drehen. Dieser Yagi befindet sich im Mast in einer Höhe von 23 Metern. Die Spitze des oberen Mastes befindet sich auf einer Höhe von 25,5 Metern, wo sich der 2 Meter lange Rundbalken befindet.

   
 
   
Antenne situatie 2014/2015:
Antennensituation 2014/2015:

   
 

Deze foto's heb ik in september 2014 genomen, paar weken na de grote reparatie en modificatie van de Mast. Groten deels van de antennes, waren toen net weer terug in de mast geplaatst. Het is een Bijzenmast van 3×8 meter,  met een topmast die er ± 4,5 meter bovenuit steekt.

Ich habe diese Bilder im September 2014 gemacht, einige Wochen nach der großen Reparatur und Modifikation des Mastes. Große Teile der Antennen waren gerade wieder in den Mast eingesetzt worden. Es ist ein Bijzenmast von 3 × 8 Metern, über dem ein Topmast ± 4,5 Meter hervorsteht.

Antenne voor 23 cm is een 48 element Yagi, antenne voor 35 cm is een 28 element Yagi. De 23 cm en 35 cm Yagi's zitten in de mast op 24 meter hoogte. Antenne voor 70 cm is een 19 element Yagi. We kunnen de Antenne voor 70 cm ook van horizontaal naar verticaal roteren, doormiddel van de elevator rotor ERC-51 van CREATE. Antenne voor 10/15/20 meterband is een dipool fritzel FB13, deze dipool zit in de mast op 21,5 meter hoogte. Deze Yagi zit in de mast op 23 meter hoogte. De bovenkant van de topmast zit op 25,5 meter hoogte, daar bevind zich de de 2 meter rondstraler.

Die Antenne für 23 cm ist ein Yagi mit 48 Elementen, die Antenne für 35 cm ist ein Yagi mit 28 Elementen. Die 23 cm und 35 cm Yagis befinden sich in einer Höhe von 24 Metern im Mast. Antenne für 70 cm ist ein 19-Element-Yagi. Mit dem Elevator rotor ERC-51 von CREATE können wir die Antenne auch um 70 cm von horizontal nach vertikal drehen. Antenne für 10/15/20 Meter Band ist ein Dipol Fritzel FB13, dieser Dipol befindet sich im Mast in einer Höhe von 21,5 Metern. Dieser Yagi befindet sich im Mast in einer Höhe von 23 Metern. Die Spitze des oberen Mastes befindet sich auf einer Höhe von 25,5 Metern, wo sich der 2 Meter lange Rundbalken befindet.

   
 
   
Antenne situatie 2012/2014:
Antennensituation 2012/2014:

   
 

Op 20,5 meter hoogte, bevind zich de draad antenne van ongeveer 2 keer 40 meter in inverterd V gespannen. Antenne voor 10/15/20 meterband is een dipool fritzel FB13, deze dipool zit in de mast op 21,5 meter hoogte. Antenne voor 23 cm is een 48 element Yagi, antenne voor 13 cm is een 25 element Yagi. Antenne voor 35 cm is een 28 element Yagi, de 13cm, 23cm en 35 cm Yagi's zitten in de mast op 22 meter hoogte. Antenne voor 70 cm is een 19 element Yagi en nu van horizontaal naar verticaal roteren, doormiddel van de elevator rotor ERC-51 van CREATE. Deze Yagi zit in de mast op 23 meter hoogte. De bovenkant van de topmast zit op 24,5 meter hoogte, daar bevind zich de de 2 meter rondstraler met 2,15 dbd versterking.

In einer Höhe von 20,5 Metern wird die Drahtantenne von ungefähr 2 mal 40 Metern in invertiertem V gespannt. Antenne für 10/15/20 Meter Band ist ein Dipol Fritzel FB13, dieser Dipol befindet sich im Mast in einer Höhe von 21,5 Metern. Die Antenne für 23 cm ist ein Yagi mit 48 Elementen, die Antenne für 13 cm ist ein Yagi mit 25 Elementen. Antenne für 35 cm ist ein Yagi mit 28 Elementen, die Yagi mit 13 cm, 23 cm und 35 cm befinden sich in einer Höhe von 22 Metern im Mast. Die Antenne für 70 cm ist ein Yagi mit 19 Elementen und dreht sich jetzt mithilfe des Elevator rotor ERC-51 von CREATE von horizontal nach vertikal. Dieser Yagi befindet sich im Mast in einer Höhe von 23 Metern. Die Spitze des Topmastes befindet sich auf einer Höhe von 24,5 Metern, wo sich der 2-Meter-Rundstrahl mit einer Verstärkung von 2,15 dBd befindet.

   
 
   

Inverted V antenne

De Voedingspunt van de draadantenne zat op 20 meter hoogte, de antenne was ongeveer 2 keer 40 meter lang.

Der Einspeisepunkt der Drahtantenne befand sich in einer Höhe von 20 Metern, die Antenne war etwa 2 mal 40 Meter lang.

Aan de uiteinde van de rechterdraad, ligt het grond t.o.v. mast en het linkerdraad 1,5 meter lager. Het horizontale deel van de linkerdraad, zat 2,5 meter boven de grond. De rechterdraad uiteinde zit op 2 meter boven de grond.

Am Ende des rechten Kabels befindet sich der Boden in Bezug auf den Mast und der linke Draht ist 1,5 Meter tiefer. Der horizontale Teil des linken Drahtes befand sich 2,5 Meter über dem Boden. Das rechte Drahtende befindet sich 2 Meter über dem Boden.

 

Zijaanzicht / Seitenansicht

 

 

Hierboven is de bovenaanzicht van de draadantenne. Deze bovenste 2 tekeningen zijn op schaal getekend, zoals het in werkelijkheid staat.

Oben ist die Draufsicht auf die Drahtantenne. Diese beiden Top Zeichnungen sind wie in der Realität maßstabsgetreu gezeichnet.

   
 
   
Antenne situatie 2011/2012:
Antennensituation 2011/2012:
   
 

Op een paal van 5 meter hoog stond een Sirio 827 5/8 golf antenne voor de 10 meterband, heeft een versterking van 1,5 dbd. Antenne voor 23 cm is een 48 element Yagi, antenne voor 13 cm is een 80 element Yagi. De 23cm en 13cm Yagi's zitten in de mast op 21,4 meter hoogte. Antenne voor 70 cm is een 19 element Yagi, antenne voor 35 cm is een 28 element Yagi. Voor 3 cm zit er een schotelantenne van  rond 60 cm erin.  De 70 cm en 35 cm Yagi's + schotelantenne voor 10 GHz zitten in de mast op 21,5 meter hoogte. Voor 13 cm zit er een schotelantenne van 100 bij 60 cm erin, heeft een versterking van ± 22 dbd. De schotelantenne voor 2,4 GHz zitten in de mast op 22,7 meter hoogte. De bovenkant van de topmast zit op 24,5 meter hoogte, daar bevind zich de Log Periodic Antenna CLP 5130-1 van CREATE.

Eine Sirio 827 5/8-Wellenantenne für das 10-Meter-Band stand auf einem 5 Meter hohen Pol und hat eine Verstärkung von 1,5 dBd. Die Antenne für 23 cm ist ein Yagi mit 48 Elementen, die Antenne für 13 cm ist ein Yagi mit 80 Elementen. Die 23 cm und 13 cm Yagis befinden sich im Mast in einer Höhe von 21,4 Metern. Die Antenne für 70 cm ist ein Yagi mit 19 Elementen, die Antenne für 35 cm ist ein Yagi mit 28 Elementen. Für 3 cm befindet sich eine Satellitenschüssel von ca. 60 cm. Die 70 cm und 35 cm Yagi + Satellitenschüssel für 10 GHz befinden sich im Mast in einer Höhe von 21,5 Metern. Für 13 cm gibt es eine Satellitenschüssel von 100 mal 60 cm, die eine Verstärkung von ± 22 dBd hat. Die Satellitenschüssel für 2,4 GHz befindet sich im Mast in 22,7 Metern Höhe. Die Spitze des oberen Mastes ist 24,5 Meter hoch, wo sich die Log Periodic Antenna CLP 5130-1 von CREATE befindet.

   
 
   
Antenne situatie 2010/2011:
Antennensituation 2010/2011:
   
 

Op 19,5 meter hoogte, bevind zich de draad antenne G5RV van 2 keer 31 meter in inverterd V gespannen. Antenne voor 10/15/20 meterband is een dipool fritzel FB13, deze dipool zit in de mast op 21,2 meter hoogte. Antenne voor 23 cm is een 48 element Yagi, antenne voor 13 cm is een 80 element Yagi. De 23cm en 13cm Yagi's zitten in de mast op 21,4 meter hoogte. Antenne voor 70 cm is een 19 element Yagi, antenne voor 35 cm is een 28 element Yagi. Voor 3 cm zit er een schotelantenne van 60 cm erin, heeft een versterking van ± 35,2 db. De 70 cm en 35 cm Yagi's + schotelantenne zitten in de mast op 22 meter hoogte. De bovenkant van de topmast zit op 24,5 meter hoogte, daar bevind zich de Log Periodic Antenna CLP 5130-1 van CREATE.

In einer Höhe von 19,5 Metern befindet sich die Drahtantenne G5RV von 2 mal 31 Metern in invertiertem V. Antenne für 10/15/20 Meter Band ist ein Dipol Fritzel FB13, dieser Dipol befindet sich im Mast in einer Höhe von 21,2 Metern. Die Antenne für 23 cm ist ein Yagi mit 48 Elementen, die Antenne für 13 cm ist ein Yagi mit 80 Elementen. Die 23 cm und 13 cm Yagis befinden sich im Mast in einer Höhe von 21,4 Metern. Die Antenne für 70 cm ist ein Yagi mit 19 Elementen, die Antenne für 35 cm ist ein Yagi mit 28 Elementen. Für 3 cm befindet sich eine 60 cm Antenne, die eine Verstärkung von ± 35,2 dB hat. Die 70 cm und 35 cm Yagi's + Satellitenschüssel befindet sich im Mast in einer Höhe von 22 Metern. Die Spitze des oberen Mastes ist 24,5 Meter hoch, wo sich die Log Periodic Antenna CLP 5130-1 von CREATE befindet.

   
 
   
Antenne situatie 2009/2010:
Antennensituation 2009/2010:
   
 

Antenne voor 10/15/20 meterband is een dipool fritzel FB13, heeft een versterking van 0 dbd. Deze dipool zit in de mast op 21,2 meter hoogte. Antenne voor 23 cm is een 48 element Yagi, heeft een versterking van ± 18,5 dbd. Antenne voor 13 cm is een 80 element Yagi, heeft een versterking van ± 20,5dbd. De 13 en 23 cm Yagi's zitten in de mast op 21,4 meter hoogte. En onze antenne voor 70 cm is een 19 element Yagi, heeft een versterking van ± 15,2 dbd. Antenne voor 35 cm is een 28 element Yagi, heeft een versterking van ± 17,0 dbd. De 70 en 35 cm Yagi's zit in de mast op 22 meter hoogte. De bovenkant van de topmast zit op 24,5 meter hoogte, daar bevind zich de Log Periodic Antenna CLP 5130-1 van CREATE.

Antenne für 10/15/20 Meter Band ist ein Dipol Fritzel FB13, hat eine Verstärkung von 0 dBd. Dieser Dipol befindet sich im Mast in einer Höhe von 21,2 Metern. Antenne für 23 cm ist ein 48-Element-Yagi, hat eine Verstärkung von ± 18,5 dBd. Die 13-cm-Antenne ist ein Yagi mit 80 Elementen und einer Verstärkung von ± 20,5 dBd. Die 13 und 23 cm Yagis befinden sich im Mast in einer Höhe von 21,4 Metern. Und unsere Antenne für 70 cm ist ein Yagi mit 19 Elementen und einer Verstärkung von ± 15,2 dBd. Die Antenne für 35 cm ist ein Yagi mit 28 Elementen und einer Verstärkung von ± 17,0 dBd. Die 70 und 35 cm Yagi befinden sich in einer Höhe von 22 Metern im Mast. Die Spitze des oberen Mastes ist 24,5 Meter hoch, wo sich die Log Periodic Antenna CLP 5130-1 von CREATE befindet.

   
 
   

Antenne situatie 2008/2009:
Antennensituation 2008/2009:

   
 

De bovenkant van de topmast zit op 24,5 meter hoogte, daar bevind zich de Log Periodic Antenna CLP 5130-1 van CREATE. We konden toen met de Log Periodic Antenna CLP 5130-1 ook van horizontaal naar verticaal roteren, doormiddel van de elevator rotor ERC-51 van CREATE.

Die Spitze des oberen Mastes ist 24,5 Meter hoch, wo sich die Log Periodic Antenna CLP 5130-1 von CREATE befindet. Wir könnten dann auch die logarithmische periodische Antenne CLP 5130-1 mit dem CREATE Elevator rotor ERC-51 von horizontal nach vertikal drehen.

   
 
   
Antenne situatie 2005/2008:
Antennensituation 2005/2008:

   
 

Dit is de situatie vanaf de plaatsing van de Bijzenmast. De bovenkant van de topmast zit op 24,5 meter hoogte, daar bevind zich de Log Periodic Antenna CLP 5130-1 van CREATE. Deze type antenne is doorlopend, zowel ontvangst als zenden van 50 t/m 1300 MHz en heeft een versterking van ± 8-10 dbd en was vertikaal geplaatst.

Dies ist die Situation seit der Installation des Bijzenmast. Die Spitze des oberen Mastes ist 24,5 Meter hoch, wo sich die Log Periodic Antenna CLP 5130-1 von CREATE befindet. Dieser Antennentyp empfängt und sendet von 50 bis 1300 MHz und hat eine Verstärkung von ± 8-10 dBd und wurde vertikal platziert.

   
 
   
Antenne situatie 1985/2005:
Antennensituation 1985/2005:

Deze periode heb ik alleen ronde buis constructies gehad. De masten heb ik in verschillende lengtes gehad, variërend van 6 t/m 20 meter hoogte boven de maaiveld uit. Van deze periode hebben we helaas geen foto's van.

In dieser Zeit hatte ich nur Rundrohrkonstruktionen. Ich hatte die Masten in verschiedenen Längen von 6 bis 20 Metern über dem Boden. Leider haben wir keine Fotos aus dieser Zeit.

   

 

 
 

Copyright 2005 - 2023 PE9MJ