Antenne Berekenen met verlengspoelen

 

 

 

 
           
Home HF Eigenschappen Signaaloverdracht Low Pass Filters Antennetechniek Links
 

 

 

 

 

 

Logboek

SDR Ontvangers

Radio Babylona - AM 1008 kHz

LPAM Overzicht

Contact
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne Berekenen

Antenne Impedantie

Onze Antennepark

 

 

 


Antenne berekenen met verlengspoelen
Berechnen Antenne mit Verlängerungsspulen

Hieronder wordt een tekening getoond van een ingekort dipoolantenne die bedoeld is om in de beschikbare ruimte aan te passen, in plaats van een volledige 1/2 golflengte. Zolang de fysieke lengte langer is dan 0,2 golflengtes, zal het goed werken op elke hoogte tussen 9 en de 30 meter. De antenne kan rechtstreeks worden gevoed met een coaxiale lijn van 50 Ohm of, zoals de tekening laat zien, via een 1:1 Balun.

Dargestellt ist eine Zeichnung einer verkürzten Dipol-Antenne, die dazu bestimmt ist, in der verfügbaren Platz anzupassen, anstatt eine volle 1/2 Wellenlänge. Solange die physikalische Länge länger als 0,2 Wellenlängen ist, funktioniert sie gute in jeder Höhe zwischen 9 und 30 Metern. Die Antenne kann direkt mit einer 50-Ohm-Koaxialleitung oder, wie die Zeichnung zeigt, über einen 1: 1-Balun gespeist werden.

Short Antenna

De vereiste inductie is gebaseerd op de totale breedte van de antennes (A), de afstand van het midden van de antenne tot de laadspoel (B), de draaddiameter (d) van de stralende elementen en de vereiste werkfrequentie (f). Kortere lengtes zullen werken maar zullen minder efficiënt zijn. Voor maximale efficiëntie moet de antenne zo lang mogelijk zijn, consistent met de beschikbare ruimte.

Die erforderliche Induktivität basiert auf der Gesamtbreite der Antennen (A), dem Abstand von der Antennenmitte zur Ladespule (B), dem Drahtdurchmesser (d) der Strahlungselemente und der erforderlichen Betriebsfrequenz (f).  Kürzere Längen funktionieren, sind jedoch weniger effizient. Für maximale Effizienz sollte die Antenne so lang wie möglich sein und dem verfügbaren Platz entsprechen.

 

Basiswaarden instellen
Grundwerte einstellen

Voer de Werkfrequentie (f) in met MHz, en geen komma maar een punt gebruiken, voor de band waarin u de antenne wilt laten werken met de beschikbare lengte voor de totale breedte (A) en het draaddiameter (d).

Geben Sie die Betriebsfrequenz (f) in MHz ohne Komma, sondern mit einem Punkt für das Band ein, in dem die Antenne mit der verfügbaren Länge für die Gesamtbreite (A) und den Drahtdurchmesser (d) arbeiten soll.

Werkfrequentie (f) :  

Totale breedte (A) :  

Draaddiameter (d) :  

A Full Size dipole for 1.55 MHz would require 311' 0-7/8" (94.815 M). For maximum efficency, the Shortened Dipole should be no shorter than 208' 3-3/8" (63.484 M).

The length of 164' 0-1/2" (50.000 M) for Dimension A, as specified above, should not include end insulators or mounting brackets. This is strictly the length of the antenna.

Over de totale lengte mag je de eindisolators en montagebeugels niet meerekenen, we rekenen hier strikt over de lengte van de antenne.

Sie können nicht die End-Isolatoren und Montagewinkel über die gesamte Länge umfassen, berechnen wir streng über die Länge der Antenne.

 

Mogelijkheden van de antenne configuraties
Möglichkeiten der Antennenkonfigurationen

Mogelijke configuraties De onderstaande tabel bevat 10 variaties voor de plaatsing van een verlengspoel. Ze worden vermeld, in volgorde, van minst naar meest efficiënt. Selecteer met de knoppen naast de antennenummers de configuratie die u wilt gebruiken. Voor maximale efficiëntie selecteert u de combinatie met de hoogste spoel Q die haalbaar is voor uw toepassing. De verlengspoelen moeten zich zo ver mogelijk van het voedingspunt bevinden, rekening houdend met het feit dat naarmate de afstand van het voedingspunt toeneemt, de spoelgrootte toeneemt en de zelfresonerende frequentie afneemt totdat deze de werkfrequentie bereikt, op welk punt spoel Q vervalt naar nul, en de antenne nadert efficiënt nul.

Mögliche Konfigurationen Die folgende Tabelle enthält 10 Variationen für die Platzierung einer Verlängerungsspule. Sie sind in der Reihenfolge von am wenigsten bis am effizientesten aufgelistet. Verwenden Sie die Tasten neben den Antennennummern, um die Konfiguration auszuwählen, die Sie verwenden möchten. Wählen Sie für maximale Effizienz die Kombination mit der höchsten für Ihre Anwendung erreichbaren Spulen-Q. Die Verlängerungsspulen sollten so weit wie möglich vom Einspeisepunkt entfernt sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass mit zunehmendem Abstand vom Einspeisepunkt die Spulengröße zunimmt und die Eigenresonanzfrequenz abnimmt, bis sie die Betriebsfrequenz erreicht, an der Punktspule Q fällt auf Null ab und die Antenne nähert sich effizient Null.

Keuze

<--------- Lengtedelen --------->

<------------ Spoel ------------>

Antenne

Deel "B"

Deel "C"

Inductie

Diameter

Zelf Res.

Q

0

0' 0" (0.00 M) 82' 0-1/4" (25.00 M) 52.3 uH 3-11/16" (96.0 mm) 8.9 MHz 457

1

8' 2-7/16" (2.5 M) 73' 9-13/16" (22.5 M) 57.3 uH 3-3/4" (96.0 mm) 8.3 MHz 469

2

16' 4-7/8" (5.00 M) 65' 7-3/8" (20.00 M) 63.8 uH 3-15/16" (99.5 mm) 7.8 MHz 484

3

24' 7-1/4" (7.5 M) 57' 5" (17.5 M) 72.4 uH 4-1/16" (103.8 mm) 7.1 MHz 500

4

32' 9-11/16" (10.00 M) 49' 2-9/16" (15.00 M) 84.1 uH 4-5/16" (109.1 mm) 6.5 MHz 520

5

41' 0-1/8" (12.5 M) 41' 0-1/8" (12.5 M) 101.1 uH 4-9/16" (116.0 mm) 5.7 MHz 544

6

49' 2-9/16" (15.00 M) 32' 9-11/16" (10.00 M) 127.0 uH 4-15/16" (125.2 mm) 4.9 MHz 570

7

57' 5" (17.5 M) 24' 7-1/4" (7.5 M) 170.8 uH 5-7/16" (138.2 mm) 4.0 MHz 596

8

65' 7-3/8" (20.00 M) 16' 4-7/8" (5.00 M) 258.0 uH 6-1/4" (158.5 mm) 3.1 MHz 596

9

73' 9-13/16" (22.5 M) 8' 2-7/16" (2.5 M) 508.8 uH 7-13/16" (198.8 mm) 1.9 MHz 367

The chart below shows the dimensions for Antenna Number 9, which is to be used on 1.55 MHz. The chart on the right details the coil specifications for this antenna.

Totale lengte (A) : 

164' 0-1/2" (50.000 M)

Lengtedeel (B) :

73' 9-13/16" (22.5 M)

Lengtedeel (C) : 

8' 2-7/16" (2.5 M)

De Spoelwaarde :

508.768 uH

Diameterspoel (D) :

7-13/16" (116.0 mm)

Lengtespoel (L) : 

3-15/16" (58.0 mm)

Spoelwindingen : 

49.7

Draaddiameter van de spoel (d) : 

0-1/16" (1.0 mm)

Short Antenna


 

Antenne configuratie willekeurig aanpassen
Passen Sie die Antennenkonfiguration nach dem Zufallsprinzip an

U kunt de eerder 10 berekende waardes hierboven voor uw antenne gebruiken of zelf een willekeurige  lengtedeel "B" opgeven. De Spoelwaarde voor de opgegeven lengte wordt hiermee automatisch berekend.

Sie können die oben berechneten Werte für Ihre Antenne verwenden oder selbst einen Abschnitt "B" mit beliebiger Länge angeben. Damit wird automatisch der Spulenwert für die angegebene Länge berechnet.

Lengtedeel "B" invoeren

Werkfrequentie (f) :

1.55 MHz

Totale lengte (A) :

164' 0-1/2" (50.000 M)

Lengtedeel (B) :

65' 7-3/8" (20.000 M)

Lengtedeel (C) :

16' 4-7/8" (5.000 M)

De Spoelwaarde :

258.000 uH

Short Antenna

 

Omrekentabel voor diameter naar oppervlakte
Umrechnungstabelle für Durchmesser zu Oberfläche

Ø Diameter Oppervlakte   Ø Diameter Oppervlakte
0.50 mm 0.20 mm²   1.50 mm 1.77 mm²
0.75 mm 0.44 mm²   1.78 mm 2.50 mm²
0.80 mm 0.50 mm²   1.80 mm 2.54 mm²
1.01 mm 0.80 mm²   2.00 mm 3.14 mm²
1.13 mm 1.00 mm²   2.10 mm 3.46 mm²
1.32 mm 1.37 mm²   2.26 mm 4.00 mm²
1.38 mm 1.50 mm²   2.76 mm 6.00 mm²

 

 

Copyright 2005 - 2024 PE9MJ